17 Mei 2008

INDAH DISEBUT SEMPIT DITAFSIR


NAMA dalam bahasa asing lebih indah didengar dan tersohor? Banyak contoh penggunaan nama bahasa asing untuk menamakan syarikat, bangunan, kenderaan, jabatan, dan sebagainya. Keadaan ini terjadi dalam agensi awam dan swasta.

Beberapa tahun dahulu, sebuah bank yang sangat berjasa kepada masyarakat bumiputera, khususnya orang Melayu, Bank Bumiputra, dua kali bertukar nama akibat proses penggabungan bank dan seterusnya terjadi pertukaran milik. Mula-mulanya bank itu dikenali sebagai Bumiputra Commerce Bank, dan kemudian, dinamakan pula CIMB Bank.

Yang terbaharu, pada pertengahan April lalu, Bank Pertanian pula menyusul. Sekarang nama Bank Pertanian telah berkubur walaupun buat sementara ini nama asal itu masih terpampang megah di beberapa premis bank itu. Yang wujud ialah nama baharunya, Agrobank.

Agro-, mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah “bentuk awalan asing berkaitan dengan pertanian, tanah, atau ladang”. Prof. Dr. Teo Kok Seong dalam ruangan “Surat” dalam Berita Harian, 22 April 2008 mendefinisikan agro- sebagai “tanah-tanih” dan “penghasilan tanaman”. Bagi Dr. Teo, nama baharu ini sangat sempit maknanya. “Agrobank nampaknya ingin menumpukan kegiatan perbankannya kepada pengurusan tanah-tanih untuk tujuan penghasilan tanaman. Adakah ini penampilan baru bank yang tidak lagi memberi tumpuan kepada pengurusan perusahaan ternakan?”

Beliau memberi cadangan nama yang wajar digunakan oleh bank itu. “...Barangkali nama Bank Tani sepatutnya digunakan. Nama ini ringkas dan penggunaan perkataan ‘tani’ itu selari dengan konsep lain seperti ‘masyarakat tani’, selain terus memartabatkan bahasa Melayu, adalah lebih berwibawa dari segi liputan makna daripada ‘agro’. Istilah ‘tani’ mencakupi skop lebih luas, antaranya penghasilan tanaman dan perusahaan ternakan secara sekali gus. Penggunaan nama dalam bahasa Inggeris itu sebenarnya tidak pun membawa apa-apa yang signifikan, melainkan glamor untuk tujuan penakjuban segera, dalam era yang mementingkan penggunaan bahasa Inggeris”.

Penukaran nama bank ini berbeza daripada penukaran nama Universiti Pertanian Malaysia. Nama universiti itu ditukar sesuai dengan peranan yang ditanggung oleh universiti itu tidak sahaja mengenai pertanian, tetapi mempunyai beberapa fungsi lain sekarang. Namanya yang baharu, Universiti Putra Malaysia, dianggap sesuai kerana masih mengekalkan jati diri bahasa kebangsaan dengan penggunaan perkataan putra.

Untuk memelihara kedaulatan bahasa kebangsaan, pihak berkuasa harus mengambil langkah segera mewujudkan undang-undang atau akta yang mensyaratkan penjenamaan pertubuhan, agensi, kenderaan, bangunan, premis perniagaan, dan sebagainya, hendaklah menggunakan perkataan bahasa kebangsaan. Dengan peruntukan itu nanti, Pendaftar Pertubuhan, umpamanya, tidak membenarkan mana-mana pihak membuat penamaan menggunakan bahasa yang tidak berciri kebangsaan dan yang bersifat bahasa rojak jika penamaan itu untuk kegunaan di Malaysia. Pihak berkuasa tempatan juga seharusnya tidak mengizinkan pemasangan papan tanda atau kain rentang sebarang kegunaan yang mengetepikan bahasa kebangsaan.

Datuk Seri Rais Yatim, mantan Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (sekarang Menteri Luar Negeri), pernah menyatakan bahawa “...pembudayaan bahasa harus bermula dengan pihak berkuasa, juga dengan mereka yang duduk dalam rumah kaca.” (Berita Harian, 11 Mei 2004). Pandangannya sukar dinafikan kerana lazimnya suara dari puncak pentadbiran kerap dapat menjadi arahan yang dipatuhi tanpa banyak kerenah.

Namun, keadaan yang berlaku sekarang sebenarnya berpunca daripada pihak berkuasa berkenaan tidak mengambil peduli akan hal ini. Mereka terlalu terpengaruh dengan kepentingan penggunaan bahasa antarabangsa, dengan tidak mengambil kira kepentingan bahasa kebangsaan di dalam negara. Kita percaya bahawa wawasan peribahasa ini amat tepat: Hendak seribu daya tidak hendak seribu dalih.

Yang wajar sekali dikalungkan tahniah dan pujian ialah Kuala Lumpur Stock Exchange apabila namanya telah ditukar kepada Bursa Malaysia.

02 Mei 2008

BAHASA ANUGERAH UNTUK SESUATU BANGSA

BAHASA ciptaan yang sangat istimewa. Banyak bahasa diturunkan oleh Pencipta untuk kegunaan manusia di muka bumi ini. Dalam satu-satu bahasa utama, terdapat pula bahasa lain, dalam bentuk dialek umpamanya.

Tanpa bahasa apalah yang ada pada kita. Untuk berhubung, walaupun mempunyai alat tercanggih, perhubungan itu tidak akan bermakna tanpa bahasa. Tidak dapat tidak, kita harus berbahasa. Sehabis enggan bersuara pun, untuk berhubung, kita harus menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat, seperti mengangguk kepala tanda "ya", menggeleng tanda "tidak mahu" atau maksud lain, dan mengangkat bahu tanda "tidak tahu".

Bahasa diturunkan dengan kerangka yang berbeza daripada penurunan agama wahyu. Bahasa diturunkan selari atau sejajar dengan bangsa yang diwujudkan di dunia. Hal ini bermaksud, bahasa diturunkan kepada bangsa atau kaum. Dengan yang demikian, setiap bangsa mempunyai bahasanya yang telah ditentukan oleh Pencipta Yang Maha Kuasa. Sebab itulah, contohnya, bangsa Inggeris tidak mengamalkan bahasa Melayu, dan bangsa Jepun tidak berbahasa Perancis. Sebaliknya, agama diturunkan tidak berdasarkan kaum dan geografi, tetapi diturunkan secara umum untuk semua manusia di seluruh dunia.
Dengan penurunan bahasa mengikut bangsa itu, bahasa sebenarnya anugerah atau pemberian istimewa Allah kepada kaum berkenaan. Oleh itu, bahasa Melayu ialah anugerah Allah kepada bangsa dan keturunan Melayu. Lazimnya, sesuatu anugerah atau pemberian istimewa akan dijaga, dipelihara, dan dibanggakan oleh penerimanya. Hal ini demikian sebagai tanda penghargaan kepada pihak yang memberi anugerah itu. Bahasa akan terjaga dan tidak tersisih sekiranya sentiasa digunakan dengan betul.
Di Malaysia, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan seperti yang dimaktubkan pada Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Undang-undang tertinggi negara ini yang digubal oleh sekumpulan orang bukan Melayu yang diketuai oleh Lord Reid pada tahun 1956, dan mula diguna pakai semenjak tahun 1957, menunjukkan kehendak Allah agar orang Melayu dan keturunannya yang menjadi golongan majoriti di negara ini melestarikan bahasa Melayu yang diturunkan itu. Peristiwa ini bukan sekadar kebetulan, kerana hal ini terjadi juga di Indonesia dan di Negara Brunei Darussalam.

Kitab Al-Quran memberi isyarat tentang pentingnya penggunaan bahasa ibunda, iaitu “...Dan kami tidak mengutus seseorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka.” (Al-Quran: Surah Ibrahim, ayat 4). Dr. Ismail Ibrahim melalui ruangan “Cetusan Pemikiran”, (Mingguan Malaysia 2 Mei 2004), menjelaskan bahawa “bahasa kaumnya” dalam ayat ini ialah bahasa yang difahami oleh semua kaum Nabi Ibrahim, tetapi dalam konteks sekarang istilahnya ialah bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan, yang dapat difahami oleh majoriti warganegara Malaysia.

Arleena Sophia Edward, seorang kacukan Scottish (bapa) dan Portugis-Melayu (ibu), dari United Kingdom dalam “Forum” Utusan Malaysia 7 Mei 2004, berpendapat bahawa bahasa Melayu unik, dan oleh itu amat silap bagi rakyat Malaysia andainya memandang ringan kewibawaannya. Pada pandangannya, jika Thailand, Jepun, Korea, dan beberapa negara barat seperti Perancis, Jerman, Itali dan sebagainya boleh menggunakan bahasa ibunda mereka dalam pentadbiran dan kebanyakan urusan, bahasa Melayu di Malaysia juga berkemampuan. Sebenarnya negara-negara tersebut beberapa langkah di hadapan berbanding Malaysia dari segi ekonomi dan perhubungan antarabangsa walaupun menggunakan bahasa sendiri. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah ribuan pelancong masuk ke negara berkenaan tidak henti-henti tanpa mengira musim!
Bahasa Melayu telah mencatatkan pencapaian gemilang mulai abad ke-13 kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang perdagangan, perhubungan awam setempat, dan dalam pentadbiran negara. Francois Valentijn, pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda mengatakan bahawa bahasa kebangsaan kita ini pernah "...dituturkan di daerah pinggir laut, seluruh kepulauan Melayu dan semua negeri di timur, malah difahami sehingga Parsi, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah...". Jan Huyghen Van Linschotten, yang pernah tinggal di Indonesia (1586-1592) mencatatkan bahawa bahasa Melayu terkenal dan paling dihormati dalam kalangan bangsa di timur.

Kerajaan sendiri telah menukar panggilan bagi bahasa kebangsaan daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia lebih daripada sekali semenjak negara kita menikmati kemerdekaan. Tindakan sedemikian diambil supaya bahasa kebangsaan digunakan dengan meluas oleh semua warganegara Malaysia. Sekiranya kita asyik menggunakan bahasa selain bahasa kebangsaan dengan tidak mengambil kira tempat atau keperluan, di manakah letaknya bahasa kita itu?

01 Mei 2008

DI MANAKAH BAHASA MELAYU DILAHIRKAN?PENDAPAT popular yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana Barat dan diterima pakai oleh kebanyakan pengkaji bahasa ialah bahasa Melayu berasal dari Asia Tengah. Pendapat itu dikemukakan dengan berdasarkan kajian bahawa orang Melayu berasal dari Yunan, apabila dua kumpulan berhijrah ke Asia Tenggara. Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu-Proto yang berhijrah kira-kira pada tahun 2500 SM, dan kumpulan kedua ialah Melayu-Deutro yang tiba lebih kurang pada tahun 1500 SM.

Teori asal usul bahasa Melayu dikaitkan dengan kewujudan asal usul bangsa Melayu. Alasannya ialah bahawa bahasa dilahirkan oleh masyarakat penggunanya, dan pengguna bahasa itu membawa bahasanya ke mana-mana sahaja. Pendapat ini dapat dikatakan berasas kerana sekiranya orang bertutur dalam dialek Terengganu, misalnya, penuturnya sudah tentulah berasal dari Terengganu.

R.H. Geldern berpendapat bahawa bahasa Melayu berasal dari Asia Tengah bersandarkan penemuan arkeologi. Dia mendapati bahawa kapak tua (beliung batu) yang ditemukan di Sungai Brahmaputra, Sungai Irrawaddy, Sungai Salween, Sungai Yangtze, dan Sungai Hwang memiliki persamaan dengan kapak yang ditemukan di beberapa buah tempat di Asia Tenggara. Kononnya kapak itu dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Melayu.

Sarjana lain menggunakan andaian persamaan bahasa. J.H.C. Kern mendapati bahawa perkataan yang digunakan di Nusantara terdapat juga di Madagaskar, Filipina, Taiwan, dan di beberapa buah pulau di Lautan Pasifik, antaranya padi, buluh, rotan, nyiur, pisang, pandan dan ubi. Dengan hal itu, Kern berpendapat bahawa bahasa Melayu berasal daripada satu induk yang sama yang terdapat di Asia.

W. Marsden turut menyatakan bahawa ada persamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia yang digunakan di beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. E. Aymonier dan A. Cabaton pula berpendapat bahawa bahasa Campa serumpun dengan bahasa Polinesia.

Hamy menjelaskan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Campa merupakan warisan bahasa Melayu Kontinental. W. Humboldt pula mendapati bahawa bahasa Melayu, terutama bahasa Jawa, banyak menyerap perkataan daripada bahasa Sanskrit yang berasal dari India.

Persamaan dari segi pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia menjadi kaedah kajian J.R. Foster. Dia berpendapat bahawa kedua-dua bahasa itu berasal daripada bahasa yang lebih tua, yang dinamakannya sebagai Melayu-Polinesia purba. A.H. Keane membuat kesimpulan bahawa struktur bahasa Melayu sama dengan bahasa yang terdapat di Kemboja.

Ada sarjana yang memberikan pendapat berdasarkan adat resam suku bangsa. J.R. Logan mendapati bahawa ada persamaan antara adat resam Melayu dengan adat resam suku Naga di Assam, Burma dan Tiber. Persamaan ini dikatakan berkaitan rapat dengan bahasa. Oleh sebab itu, bahasa Melayu dikatakan berasal dari Asia.

Sarjana Inggeris, J. Crawfurd, yang membuat kajian perbandingan bahasa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia, berpendapat bahawa bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa yang terdapat di Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumatera (bahasa Melayu). Menurutnya, bahasa Jawa dan bahasa Melayu menjadi induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Bangsa Jawa dan bangsa Melayu dianggap telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi pada abad ke-19. Crawfurd menyimpulkan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana tempat lain, malah merupakan induk yang menyebarkannya ke tempat lain. Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk untuk bahasa lain.

K. Hilmy menyangkal pendapat Aymonier dan Cabaton setelah melakukan kajian perbandingan bunyi dan bentuk perkataan bahasa Campa dan pelbagai bahasa lain di Asia Tenggara. P.W. Schmidt yang mengkaji ayat dan kosa kata bahasa Campa dan bahasa Khmer-Mon sependapat dengan Hilmy apabila mengatakan bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa yang dikajinya merupakan bahasa ambilan sahaja.

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, semua bangsa Melayu berasal daripada rumpun bahasa yang satu. Mereka dikatakan berbeza daripada bangsa Cina di timur dan bangsa India di barat. Demikian juga pandangan Gorys Keraf melalui bukunya, Linguistik Bandingan Historis, yang menyimpulkan bahawa tanah air asal nenek moyang bangsa Austronesia ialah bahasa Indonesia dan Filipina yang dahulunya bercantum dari segi geografinya.

Darwis Harahap (1992) berpendapat bahawa ada perbezaan antara bahasa di Asia Selatan dan Asia Timur dengan bahasa di Asia Tengah. Hal ini dibuktikan melalui pengelasan kekeluargaan bahasa. Bahasa di Asia Tengah berasal daripada keluarga Sino-Tibet, yang melahirkan bahasa Cina, bahasa Siam, bahasa Tibet, bahasa Miao, bahasa Yiu, dan bahasa Burma, yang berbeza daripada keluarga Austonesia yang satu kelompok besarnya ialah Nusantara. Pendapat ini ada benarnya kerana peta bahasa menunjukkan bahawa bahasa yang dituturkan di Korea, Jepun, China, Vietnam, Laos, Kemboja, Taiwan, Hong Kong, dan Thailand berbeza daripada bahasa pertuturan di selatan Segenting Kra (Semenanjung Malaysia, Borneo, Kepulauan Indonesia, dan sebahagian Filipina), seolah-olah ada dinding tebal atau dunia lain yang langsung memisahkan kawasan tanah besar dari kepulauan Asia Tenggara.

Wan Hashim Wan Teh dan Nik Hassan Suhaimi Nik Abd. Rahman (1994) menolak pendapat bahawa bahasa dan bangsa Melayu berasal dari Yunan. Penyelidikan lebih dari 20 tahun yang dilakukan oleh Nik Hassan Suhaimi terhadap bahan tulisan dan kajian yang sedia ada tentang linguistik, budaya, dan antropologi masyarakat di Yunan menunjukkan bahawa rumpun Melayu tidak berasal dari wilayah itu. Tiada bukti yang menunjukkan wujudnya pertalian ras atau keturunan antara 26 buah kelompok minoriti yang dikaji dengan bangsa Melayu-Polinesia yang kini menetap di alam Melayu atau dunia Melayu-Polinesia. Oleh sebab itu, teori gelombang dari Yunan itu dianggap sebagai teori spekulatif.

Bernd Nothofer telah mengkaji isolek yang berasal daripada bahasa Melayik Purba yang banyak terdapat di barat Borneo. Menurutnya, penggunaan isolek yang sangat berbeza antara satu sama lain dalam kalangan orang Iban, orang Sarawak, orang Selako, dan orang Kendayan memberikan kesimpulan bahawa Borneo ialah tanah asal orang Melayu. Dua orang sarjana Barat yang lain, Robert Bust dan Alexander Adelaar, turut berpendapat demikian.

Penemuan terbaharu Nik Hassan Suhaimi (1999) ialah orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang di Semenanjung Malaysia. Sebaliknya, mereka berada di situ semenjak 35 ribu tahun dahulu. Dia menolak andaian arkeologi berdasarkan kapak purba dengan menganggap bahawa artifak itu tidak pernah wujud. Oleh sebab itu, teori penghijrahan yang dicanang oleh kebanyakan sarjana Barat dianggap tidak tepat. Malah, dia mengemukakan teori evolusi yang dikenal pasti terjadi melalui perdagangan.

Dengan hal demikian, perbincangan dan kajian tentang asal usul bahasa Melayu selama ini dilakukan hanya berdasarkan asal usul bangsa Melayu. Yang menarik, ada sarjana Barat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa tempatan Asia Tenggara. Teori bahawa orang Melayu berasal dari wilayah Asia Tengah dibuat berasaskan kajian yang dilakukan beberapa lama dahulu. Kajian terkini menghasilkan pendapat yang bertentangan dengan dapatan awal itu.

Pendapat Geldern, umpamanya, masih boleh disanggah. Dia membuat kajiannya bermula dari Asia Tengah, kemudian ke Nusantara. Andainya dia memulakan kajian dari Nusantara ke Asia Tengah, kesimpulannya mungkin berlainan. Lebih-lebih lagi, budaya kapak purba yang dibuat daripada batu tidak hanya terdapat di Asia Tengah dan Nusantara, malah ditemukan juga dalam masyarakat primitif di Amerika dan Eropah pada zaman itu. Dengan hal itu, adakah bangsa dan bahasa Melayu juga ada kaitannya dengan masyarakat di Amerika dan Eropah? Atau bangsa di Amerika dan Eropah itu berkemungkinan juga ada susur galur dari Asia Tengah dan Nusantara?

Menurut Ismail Hussein (1992), jumlah perkataan bahasa Melayu yang ditemukan pada batu bersurat abad ke-7 dipercayai sebanyak 50 baris sahaja, bercampur aduk dengan ayat Sanskrit. Sekiranya bahasa Melayu sudah lama dibawa dari utara, pastilah pengaruhnya lebih luas dan penggunaannya lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, bahasa Melayu tentulah baru terbentuk dan digunakan. Tambahan pula, jika benarlah kajian sarjana Melayu mutakhir ini bahawa bangsa dan bahasa Melayu tidak mempunyai persamaan dengan bahasa dan budaya di Asia Tengah, kemungkinan besar bahasa Melayu benar-benar terbentuk di kawasan Asia Tenggara sendiri, tidak dibawa dari kawasan luar oleh mana-mana pihak.

Namun, kita belum dapat memastikan kebenaran andaian berkenaan. Prasasti yang ditemukan pada abad ke-7 hanya dapat memastikan bahawa bahasa Melayu mula digunakan di Nusantara, tetapi tidak dapat menentukan asal usulnya. Malah, tempat mula berkembangnya bahasa Melayu pun belum dapat dikenal pasti secara tepat oleh sarjana.SUHAIMI MOHD SALLEH
Pelita Bahasa,
Februari 2003

PENDAHULUAN: Mengapa MARTABAT3?


Bagi yang prihatian tentang asal sesuatu, tentu sepintas lalu akan terdetik pertanyaan tentang nama blog saya ini. Mengapa Martabat3?

Mengikut Kamus Dewan, martabat ialah darjat, pangkat, tingkat. Perkataan lainnya boleh sahaja status dan/atau kedudukan tinggi. Bahasa Melayu mempunyai martabat yang tinggi semenjak abad ke-13, digunakan dalam bidang perdagangan, malahan dalam hal pentadbiran rasmi oleh raja-raja Melayu apabila surat rasmi kepada pemimpin Barat menggunakan bahasa Melayu tulisan Jawi.

Bilangan atau angka 3 yang saya sertakan bersama kata Martabat untuk menunjukkan darjat bahasa Melayu pada zaman moden. Mulai tahun 1957, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan melalui Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini semua orang tahu. Kemudian, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di institusi pendidikan kerajaan (bermula di sekolah rendah hingga peringkat universiti), hasil cadangan Jawatankuasa Rahman Talib 1960. Selepas itu, kedudukan bahasa Melayu diperkuat oleh perisytiharan bahasa rasmi melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967, yang memartabatkan bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa perantaraan dalam segala urusan rasmi, khususnya urusan kerajaan.

Tiga petanda penting itu sesungguhnya menjadikan bahasa Melayu bahasa yang mendapat kedudukan yang tinggi di negara yang banyak dasarnya dibuat berasaskan penghuni asal di sini. Dengan sebab yang demikian, saya memilih angka 3 itu, sesuai pula dengan slogan saya untuk blog ini, Mengangkat Jati Diri Bahasa Kebangsaan.

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini bukan setakat untuk kegunaan seluruh warganegara Malaysia. Bahasa kebangsaan ini berfungsi pula sebagai bahasa perpaduan bagi masyarakat negara kita. Kepentingan perpaduan melalui bahasa kebangsaan ini disedari oleh kerajaan, sehingga kerajaan sanggup menukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia.

Namun, dalam kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sebagai wadah perpaduan kaum atau rakyat, bahasa Melayu diketepikan dengan ketaranya. Banyak orang, termasuk pemimpin negara dan negeri, lebih selesa berbahasa bukan bahasa Melayu tanpa mengambil kira tempat dan masa. Banyak nama rasmi tempat dan bangunan dinamakan menggunakan bahasa Inggeris. Mata pelajaran Sains dan Matematik yang dahulunya diajarkan menggunakan bahasa Melayu, ditukar kepada bahasa Inggeris.

Melihat betapa pentingnya bahasa Melayu dipertahankan agar terus hidup sewajarnya di negara yang bertuah ini, saya mewujudkan blog ini.

Buah rambutan dibawa ke pekan,
Turut dibawa kuih baulu;
Salam perkenalan saya hulurkan,
Baru berjumpa bermesra dahulu.

Anak nelayan mengumpul ikan,
Banyaknya bilangan ikan duri;
Bahasa kebangsaan mari gunakan,
Dalam perhubungan sesama sendiri.

Harapnya laman yang kecil dan naif ini dapat memberi secubit sumbangan demi kelestarian bahasa milik kita. Kalau bukan kita sendiri yang cakna milik kita, entah sesiapa lagi yang sudi berbuat demikian.

Senarai Catatan

Laman: Martabat 3

Laman: Rimbunahu